การพูดคุย

From Life is Feudal Wiki
Jump to: navigation, search

การพูดคุยใน Life is Feudal ประกอบไปด้วย:

 • การพูดคุยภายในระบบ ไม่ใช่การพูดคุยในเชิงสนทนา แต่เป็นที่สำหรับแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับความสามารถหรือเหตุการณ์ต่อสู้ต่างๆ
 • การพูดคุยเฉพาะที่
 1. การกระซิบ โดยการใช้ /# (ข้อความ) เพื่อส่งข้อความระยะสั้น ข้อความจะ"ได้ยิน"เฉพาะผู้เล่นที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้น (ระยะประมาณ์ 25 เมตร)
 2. การพูด โดยการพิมพ์ลงไปที่ช่องพูดคุย ข้อความจะ"ได้ยิน"ในระยะประมาณ 100 เมตร
 3. การตะโกน โดยการใช้ /! (ข้อความ) และข้อความที่พิมพ์จะ"ได้ยิน"ไปไกลกว่า 250 เมตร
 • การพูดคุยรวม
 1. พูดคุยภายในหน่วย ใช้สำหรับพูดคุยภายในหน่วย สามารถใช้ได้เมื่อเป็นสมาชิกภายในหน่วย
 2. พูดคุยภายในกิลด์ ใช้สำหรับพูดคุยภายในกิลด์ สามารถใช้ได้เมื่อเป็นสมาชิกกิลด์
 3. พูดคุยภายในอาณาจักร ใช้สำหรับพูดคุยกันระหว่างกิลด์ สามารถใช้ได้เมื่ออาณาจักรถูกสร้างขึ้น
 4. คำสั่ง /msg (ชื่อผู้เล่น) (ข้อความ) หรือ /tell (ชื่อผู้เล่น) (ข้อความ) ใช้ในการพูดคุยส่วนตัวกับผู้เล่นคนอื่น
 5. ห้องพูดคุยอิสระ พิมพ์ /join (ชื่อห้อง) เพื่อสร้างหรือเข้าร่วมห้องที่สร้างขึ่นแล้ว
 6. ห้องพูดคุยการเมือง ใช้ในการพูดคุยกับหัวหน้ากิลด์คนอื่น ระดับหัวหน้าขึ้นไปสามารถใช้ได้
 7. พิมพ์ /STUCK เมื่อติดบัค และไม่สามารถแก้ไขได้
 • การพูดคุยรวมสามารถอ่านได้ผ่านโทรศัพท์ที่ใช้ IRC Client ในการเชื่อมต่อ สิ่งที่ต้องทำคือ:
 1. ติดตั้ง IRC Client ลงในคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์
 2. เชื่อมต่อใน https://lifeisfeudal.com/ และรับรหัสผ่านสำหรับตัวละคร
 3. กรอก IP ของเซิฟเวอร์, ชื่อตัวละคร และรหัสผ่าน ใน IRC Client
 4. หลังจากเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเป็นการรับรอง : /msg NickServ identify YOUR_PASSWORD
Credentials.png
หน้าตาของตัวละครที่เชื่อมต่อกับ IRC และรหัสผ่าน